Med RENOMATIC får du et stærkt værktøj til affaldshåndtering. Løsningen understøtter alle aktiviteter lige fra registrering af kunder til afhentning af affald.

Planlægning

Med RENOMATIC kan du nemt planlægge og rapportere dine indsamlingsrute og beholderudbringning. Løsningen samler alt data ét sted.

Tømmekalender

En datobaseret tømmekalender betyder, at du kan tage højde for helligdage og sæsonudsving. Vælg selv om planen skal være kalenderbaseret eller fleksibel.

Afregning

Du kan foretage hel- eller halvårlig afregning samt afregne til både erhverv og private i samme løsning. Du har også mulighed for at underdele afregningen yderligere.

Affaldssortering

Opdateret sorteringsguide med vejledning om affaldssortering. Du kan også oprette og søge på affaldsfraktioner efter de enkelte sorteringstyper.

Selvbetjening

Se driftsinformation, afvigelser og kalender for tømning. Du kan også oprette en henvendelse, tilgå sorteringsguiden samt tilmelde dig sms og e-mail notifikationer.

FotoDok App

RENOMATIC kan kombineres med FotoDok appen. På den måde kan du dokumentere eventuelle problemer ved at tage et billede og indsende det via appen.

Elektronisk kørselsstatus

Overblik over dagens indsamling på oversigtskort med farvemarkering på de enkelte adresser, der viser status for om beholderen er tømt eller der har været en afvigelse.

Data interface

Importér data fra eksterne kilder, således at ejendoms- samt adressedata altid er opdateret. Der findes derudover integration med CVR-registeret.

Tablet løsning

Overblik over planlagt indsamling for en given bil på din tablet. Her vises den planlagte rute og hvilket materiel der skal tømmes, samt real time status for indsamlingen.

Vil du vide mere om RENOMATIC og funktionerne i løsningen?

Book demo
Vil du vide mere om RENOMATIC, så kontakt mig og hør hvordan du kommer i gang.

Lars Horsfeldt

Renomatic

Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 1214
renomatic@rina.org